phim sex

Khi tôi ra hiệu cho Thanh tránh Phúc, cô ấy dùng tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Sau đó khi Phúc về phòng, Thanh bước nhanh đến chỗ tôi và thì thầm vào tai cô ấy – Tôi sẽ đi tắm sau. Bạn đã ở trong phòng tắm. Tôi nói – bạn sẽ giết tôi chứ? Phúc và Dì có ở đó không? Cô ấy nói——Lúc này dì nghỉ ngơi và ngủ thêm một hai tiếng nữa. Phúc sẽ không biết gì cả. Cô ấy sẽ không vào phòng tắm để xem ai ở trong đó sao? Nói rồi cô ấy nháy mắt với tôi rồi bỏ đi. Sau đó, nhìn thấy một cơ hội, tôi đi vào phòng tắm. Tôi mặc quần đùi và áo phông. Tôi đã rất lo lắng vì nếu Dì hoặc Phúc đến trước Nita, toàn bộ công việc sẽ bị hủy hoại. Đã gần năm phút kể từ khi tôi vào. Tôi đã nghĩ con gái của Nita này sẽ gài bẫy tôi như thế này.

Yêu thầm anh đồng nghiệp đã có vợ

Yêu thầm anh đồng nghiệp đã có vợ