Tag: Seika Itou

Làm tình như này có sướng không em

Làm tình như này có sướng không em. Em vẫn không làm gì ngoài việc thở nhè nhẹ, tay tôi từ từ luồn xuống bụng em, đặt lên đám lông mu rậm rạp lòi ra ngoài quần lót, tôi dịch nó sang một bên rồi luồn tay vào bên dưới. ...