Tag: SDMUA-042

Chuyến xe buýt thiên đường

Khi cơn cực khoái của cô ấy qua đi, cô ấy dựa vào tôi để nghỉ ngơi và tự hỏi; - Anh định bắt tôi thật à? Anh sợ, không ấn nữa em không thích thì sao, hơn nữa cái đó của em dày, không khít nữa thì đau. Susi, tôi sẽ thí...