Tag: PRED-347

Chồng vắng nhà nên vợ tâm sự với bố chồng

Chúng tôi phải đăng ký thẻ căn cước ở mọi làng, vì vậy chúng tôi đã quá muộn để làm việc. Chúng tôi có pin dự phòng cho đèn, nhưng cần có thời gian để sạc lại. Mặt khác, việc sản xuất CMND cho nhiều người vẫn tiếp diễ...