Tag: Momoka Katou

Sự đánh đổi của cô vợ trẻ

Cả ngày trôi qua như thế này. Sau đó, tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra nếu không có can đảm. Đây là một cơ hội tốt, tôi sẽ đi lấy lại thanh xuân của dì trước, chúng ta hãy chờ xem kết quả sẽ ra sao. Mặc dù trong lòng mu...