Tag: MIAA-354

Thầy giáo chịu thua trước hai nữ sinh

Thầy giáo chịu thua trước hai nữ sinh. anh có thể nhìn thấy cô thay quần áo mà không bị nhìn thấy. Tôi vội vàng kéo rèm phòng ăn và chừa một khoảng trống đủ để làm điểm quan sát, cơ hội duy nhất để tôi khám phá ra chí...