Tag: Gái Trẻ

Uống say, cô gái trẻ bị đưa vào khách sạn

Uống say, cô gái trẻ bị đưa vào khách sạn. Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không có trăng nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy vệt lân tinh của những con sóng vỗ vào bờ cát. Nước phải mát, nhưng không quá mát. Và điều đó đã...