Tag: FOCS-102

Em gái của thằng bạn thân dâm quá

Vợ tôi có một số cô em họ (ba chị em gái) mà khi tôi gặp họ, một số vẫn còn là con gái nhưng đặc biệt có một cô đã trạc tuổi tôi. Con cả, Elizabeth, Tôi luôn thích cô ấy, nhưng tôi không muốn gây sự với cô ấy vì tôi s...