Tag: DASS-110

Kế hoạch trả đũa sếp của 2 cậu nhân viên

Kế hoạch trả đũa sếp của 2 cậu nhân viên. Khi tôi đi về phía nhà anh ấy, tôi đã nghĩ về cách bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nếu tôi nên bắt đầu bằng việc xin lỗi. Nếu anh phải bỏ qua những gì đã xảy ra. Nếu tô...