Tag: CRB-051416-162

Xếp hình cùng với nữ thần tượng AV

Xếp hình cùng với nữ thần tượng AV. Tôi đưa cô ấy về nhà, kể cả một cuộc thảo luận khá dài trên đường đi; Khi tôi trở về, không có ai trong nhà, chỉ có cha tôi, chị gái tôi, mẹ tôi và thật ngạc nhiên thú vị là GISELA,...