Tag: CRB-011115-781

Chăm sóc em gái đang lên cơn sốt cao

Chăm sóc em gái đang lên cơn sốt cao. Tôi vô cùng tức giận, hai người đó đang chế nhạo tôi... Tôi đã hoàn thành một cách tồi tệ công việc mà họ giao phó, và tôi đi về phía ngôi nhà. Khi đi qua trước mặt họ với khuôn m...