Tag: BF-688

Người yêu thằng bạn như muốn ăn thịt tôi

Người yêu thằng bạn như muốn ăn thịt tôi. nó rất cứng và bảo tôi dốc hơn nữa để đút vào và những gì tôi đã làm là đưa vào. kê hai cái gối vào mông và tôi đứng thẳng dậy, vô cùng sợ hãi, tôi nhớ rằng bạn bè tôi luôn nó...