Tag: Asumi Ishikawa

Hợp tác làm ăn thua lỗ để rồi vợ phải bán thân

Hợp tác làm ăn thua lỗ để rồi vợ phải bán thân. Khi tôi chào, anh ấy nói - Tôi đang nói chuyện với anh rể của bạn, Priya. Khi nghe giọng nói của anh ấy, một cảm giác ngay lập tức lấp đầy tôi. Tôi nói - Ừ, nói đi? Anh ...