Tag: Áo Đỏ

Áo đỏ chứng tỏ thổi kèn rất giỏi

Áo đỏ chứng tỏ thổi kèn rất giỏi. và đó chính xác là nơi tôi bước vào để làm việc của mình. Cho đến lúc đó mọi thứ vẫn bình thường (có thể gọi là bình thường) nhưng khi các vấn đề bắt đầu xảy ra, tôi rời xa gia đình v...