Tag: Anh Tây

Anh Tây qua Việt Nam để ăn rau sạch

Anh Tây qua Việt Nam để ăn rau sạch. Chỉ có một điều bị cấm đối với chúng tôi: sự dối trá. John hoàn toàn đồng ý. – Em yêu, bất cứ khi nào một trong hai chúng ta nghĩ ra điều gì đó hoặc có một ảo mộng… anh ấy sẽ đề xu...