Tag: ADN-506

Vietsub
Biết vợ đang ngoại tình với cấp trên

Biết vợ đang ngoại tình với cấp trên

Biết vợ đang ngoại tình với cấp trên. Bởi vì anh...bởi vì tôi... Giọng điệu của anh đã chuyển sang hối hận. -Nhưng Alicia, em gái anh... -Cô ấy không cần phải biết. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy nhưng tôi không...