Tag: ABW-296

Về quê gặp lại bạn cũ và cái kết

Về quê gặp lại bạn cũ và cái kết. tôi biết vợ tôi sẽ buồn nếu cô ấy thức dậy và thấy mẹ cô ấy đang đi vào bếp trong phòng. những điều kiện đó. Tôi mặc kệ nó trong khi cô ấy đi vào bếp, uống nước và trở về phòng. Bà gi...