phim sex

Lén lút ngoại tình với vợ thằng bạn. Và bởi vì ông ấy là bố của bạn, tôi không nghĩ bạn phải tự cắt mình và nếu ông ấy không bảo Nati nói với bạn, hãy nói với ông ấy… Rằng ông ấy không nương tay với một số con gà trống ngay cả khi chúng là gia đình. .. – Bạn có điều gì muốn nói với tôi không, Nati? Hãy nói cho tôi biết, còn gà trống gia đình thì sao? Nói cho tôi biết đi, đây là điều bệnh hoạn nhất. – Không sao đâu con gái, nếu chúng ta là gái điếm, tôi nghĩ chúng ta phải chịu mọi hậu quả và nếu tất cả chúng ta đều đồng ý thì chúng ta sẽ không ngừng thử một con gà trống tốt vì nó thuộc về gia đình, con có nghĩ vậy không? Điều cấm kỵ đó không còn ý nghĩa nữa nếu tôi không định mang thai nên… – Nati, ý bạn là bạn…? Để xem, theo như tôi biết, bạn đang bú cặc của ai?