phim sex

Chuyến đi suối nước nóng cùng với bồ nhí. Mỗi lần tôi và Mari gần nhau hơn, cùng với bố mẹ cô ấy và mẹ tôi, những cuộc truy hoan mà năm người chúng tôi đã có thật không thể tin được. Bố mẹ tôi tức giận nên muốn hủy chuyến đi, họ đã nói chuyện với một số người thân với lý do thông báo cho họ về hành vi xấu của tôi ở trường, nhưng luôn cố gắng thuyết phục một trong số họ xử lý tôi trong thời gian họ phải đối mặt. vắng mặt, họ nói chuyện với Tất cả những người thân đã kết hôn mà chúng tôi có, hơn bất cứ điều gì, đều là những người trên 30 tuổi, tất cả họ đều đứng ra tuyên bố rằng họ sẽ có việc phải làm, những kế hoạch đã được sắp xếp trước, tóm lại là một chuỗi những việc đã ngăn cản việc tôi ở lại trong nhà của họ. Bố mẹ tôi thất vọng và tức giận với tôi nhiều nhất có thể.